Planer

Da har vi meldt på Fox på Smellerkurs og tenkte og å ta videre moduler 🙂